Thursday

Home HIKAYAR BIRNIN DUWATSU 07
Na ci gaba da tarairayar su ina kara musu kwarin gwiwa a kasuwancinsu. Suka zama kullum suna bude rumfunansa da safe har zuwa yamma, yayin nan sai su rufe su dawo gidana mu ci abinci da abin sha tare, sa'annan mu kwanta. Ban taba bari suka taba kudinsu ba, komai suke so ni ke yi musu cikin kudina. Amma duk lokacin da muka zauna hira, babu zancen da suke yi sai na su dai suna son zuwa fatauci, zama wuri daya ya ishe su. Sai su yi ta ba ni labarin irin dukiyar da ake samu a fatauci, suka yi ta lallashina wai mu tafi tare in gani da idona. Suka ce wai muddin na dandana dadin da ke ga fatauci ba zan kara yarda na zauna gida ba kamar mace.CIGABA.....
Abdullahi ya dubi karnuka ya tambaye su, "Haka aka yi, ya 'yan uwana?" Suka sunkuyar da kawunansu kasa, suka lumshe idanu, domin gasgata abin da ya fada. Sai ya ci gaba da labari ya ce, ya Shugaban Muminai, haka suka yi ta kwadaita mini romon fatauci har dai suka fara jan ra'ayina. Wata rana muna hira sai na ce musu, "Kai mu dai shirya mu tafi fataucin nan da kuke ta kwadaita mini, na ga abin da ake samu a ciki." Daga nan sai muka shiga shirin zuwa fatauci, muka kulla yarjejeniya a tsakaninmu. Muka sayi haja mai yawa muka sami jirgin fatake da zai tashi daga Basara muka sanya kayanmu. Jirgi ya mika cikin bahar mai yawan hauhawa, muka yi wa Basara adaboMuka sayi haja mai yawa muka sami jirgin fatake da zai tashi daga Basara muka sanya kayanmu. Jirgi ya mika cikin bahar mai yawan hauhawa, muka yi wa Basara adabo. Ba mu gushe ba muna keta ruwa har muka iso ga wani birni na daga cikin birane. Muka saya muka sayar, muka sami riba mai yawa. Muka kulle kayanmu daga wannan birni muka nufi wani. Haka muka yi ta bin birane da garuruwa da kauyuka muna ciniki muna samun riba, har muka sami dukiya mai yawa. Wata rana sai muka iso ga wani tsibiri na falalen dutse a tsakiyar teku. Madugu ya tsayar da jirgi a bakin dutsen ya ce mana, "Ya fatake, ku sauka cikin wannan tsibiri ku mike kafafunku, sa'annan ku binciko mana ruwan sha, domin namu ya yi nisa." Dukkan fatake suka sauka, har da ni, muka watsu bisa tsibirin dutse muna neman ruwa. Ni kuwa sai na haye bisa ko uwar dutsen ina dube-dube. Ba zato ba tsammani sai na ga wadansu macizai biyu, daya babba ne, bakikirin da shi, mummuna, ya biyo karamin wanda yake fari ne kyakkyawa har jikinsa na sheki kamardanyar azurfa. Da babban majcijin ya cimma karamin, sai na ga ya nannade shi kamar masu shirin barbara. Sai na ji karamin ya yi kara mai karfi cike da tausayi. Daga nan sai zuciyata ta raya mini watakila babban macijin nan so yake ya keta haddin karamin ya yi masa fyade. Don haka sai na suntumi wani katon dutse na dubi kan babban macijin nan na kwantara masa, nan take sai ga kwanya warwatse ko'ina. Ko kafin a yi haka, sai na ga karamin majicin nan ya juye siffa ya koma yarinya ma'abuciyar kyawo, da cikar halitta, da kwarjini, da haiba, da daidaito, ka ce ita wata ne mai haske yayin cikarsa. Ta zo gare ni ta kama hannuwana ta sumbata tana cewa, "Allah ya yi maka sutura da sutura biyu; sutura ta tsiraici a duniya, da sutura daga shiga wutar lahira ranar babbar tsayuwa, ranar da dukiya ba ta amfani walau 'ya'ya, face wanda ya je ga Allah da tsarkakakkiyar zuciya." Maciyar nan ta ci gaba da cewa, "Ya kai mutum, kai ka suturce mutuncina, ba zan manta da wannan alheri da ka yi mini ba harabada, idan Allah ya so zan saka maka da abin da ka yi mini." Tana gama fadin haka sai ta yi nuni da hannunta zuwa ga kasa, ta kece, ta shiga ciki, kasa ta game bisa gare ta. Ina ganin haka na gane cewa aljana ce. Macijin nan kuwa da na fashe wa kai sai wuta ta kama shi, ya cinye kurmus sai toka. Na yi mamakin wannan abu da na gani. Na koma ga abokan tafiyata na labarta musu abin da na gani, muka kwana cikin wannan tsibiri. Da gari ya waye, madugu ya kwance jirgi muka duru cikinsa. Aka tsayar da tutocin jirgi wadanda iska ke turawa, muka tafi cikin teku, tun muna hangen tsibirin nan har ya bace daga ganinmu. Muka yi ta keta ruwa tsawon kwana ashirin ba mu tarar da tudu ba, kai ko alamun tsuntsu ba mu gani ba balle mu sa rai akwai tsibiri ko gari kusa, har dan ruwan da muke sha ya kare. Da madugu ya ga haka sai ya ce mana, "Ya ku fatake, ruwanmu fa ya kare." Sai muka ce masa, to ya karkata jirgi zuwa ga kasa. Ya ce mana,

@hausapost28

"Wallahi ban san tafarkin da za ya kai mu ga tudu ba." Sai hankulanmu suka tashi, bakin ciki ya kama mu. Muka yi ta kuka muna rokon Allah Madaukakin Sarki da ya shirye mu zuwa ga tafarki. Muka kwana ga wannan dare cikin mugun hali. Yayin da gari ya waye, ya haskaka da annurinsa, sai muka hangi wani dogon dutse a gabanmu. Da muka ga wannan dutse fa, sai muka shiga murna. Muna zuwa kusa gare shi sai madugu ya ce, "Ya ku fatake, ku sauka bisa wannan dutse ku nemo ruwan sha." Dukkanmu muka sauka, muka bazama neman ruwa amma ko tarfe ba mu samu ba, daga nan sai bakin cikinmu ya dawo danye. Na hau bisa ga birbishin dutse, na duba nesa gare mu, sai na hango wata da'ira, nisanta daga inda nake, tafiyar sa'a guda ko fiye. Na kira abokaina suka gabato, na ce da su, "Ku duba wancan kewaye na daga bayan dutsi, ni na ga birni matsawaicin gini, madaukakin sassa, ma'abucin soraye da katangu, da jigayi da kwaruruwa. Babu shakka za mu sami ruwa a cikinsa da sauran alheri. Mu tafi wannan birni mu zo da ruwa,mu kuma sayi abin bukatarmu a cikinsa, na daga waina da nama da abubuwan marmari." Sai suka amsa mini, "Mu muna jin tsoro, watakila mutanen wancan birni kafirai ne masu tsafi, su kama mu su bautar, ko ma su kashe mu, mu zama mun kai kanmu ga halaka da gangan. Ko ba ka ji yadda wani mai hikima yake cewa ba: 'Tun da aka halicci kasa take kasa, tun da aka halicci sama take sama. Wanda duk ya tashi daga kasa ya ce zai tafi sama, abin duk da ya same shi, shi ya jawo wa kansa.' Don haka mu ba za mu kai kanmu ga halaka ba." Na dube su na ce, "Ya ku fatake, hakika ba ni da iko a kanku. Amma zan dauki 'yan uwana mu tafi tare." 'Yan uwan nan nawa na jin haka sai suka ja da baya suka ce, "Mu ma muna jin tsoron abin da fatake suka ce, don haka ba za mu yi shahadar kuda ba." Na ce musu, "Ni kam tun da na yi alwashin zuwa sai na tafi, mai rabon ganin badi ko ana dakawa a turmi sai ya gani. Na dogara ga Allah da Ma'aikinsa. Ko za ku jira ni nan, na tafi na komo?"Abdullahi ya ce wa fatake, "Ko za ku jira ni nan, na tafi na komo?" Ya ci gaba da labari ya ce, yayin nan na bar su, na tafi har na isa kofar wannan birni. Na ga birni mai kyau da kyawun gine-gine, da al'ajabin zane, da madaukakan soraye, da tagogi adantattu, da dogayen katangu, gambunansu na karfen Siniya. Kofofinsu adantattu, zanannu masu dimautar da hankulla. Yayin da na shiga daga cikin birnin nan sai na ishe dandamali na dutse, a bisansa da wani mutum zaune da sarka ta bakin karfe daure ga damtsensa. A jikin sarkar akwai mabudai goma sha hudu. Da ganin haka sai na gane wannan mutum Sarkin Kofa ne, kuma birnin na da kofofi goma sha hudu. Na matsa kusa gare shi na ce, "Assalmu alaikum." Ya yi shiru, bai mayar mini da sallama ba. Na sake yi masa sallama ta biyu da ta uku, ya dai yi shiru bai ce mini 'ci kanka' ba. Na kara matsawa dab da shi, na aza hannuna bisa kafadarsa na ce, "Kai namiji, don me na yi maka sallama ba ka amsa mini ba. Shin kai kurma ne, ko barci kake yi, ko kai baMusulmi ba ne?" Bai amsa mini ba, kuma bai motsa ba. Da na lura da kyau sai na ga ashe dutse ne aka sassaka surar dan Adam, aka sanya masa sutura. Idan ka gan shi sai ka rantse da abin da zai kashe ka mutum ne mai rai. Na bar shi nan, na kutsa kai cikin birni, sai na ga mutane a kan hanya. Na tafi kusa ga daya, sai na ga shi ma dutse ne. Duk inda na shiga cikin birnin sai na tarar da mutane amma dukkansu na duwatsu. Na ga wata tsohuwa da tufafi da yawa bisa kanta, za ta wurin wanki, ita ma dutse ce, tufafin da ke kanta ma dutse ne. Na nufi kasuwa, na iske wani mutum mai sayar da mai, da ma'auni a hannunsa. A cikin rumfarsa ga kayan abinci iri iri, amma dukkansu dutse ne. Na ga mutane daban-daban, maza da mata, yara da manya, wasu zaune cikin rumfuna ana ciniki, wasu a tsaye, wasu suna tafiya, amma dukkansu duwatsu. Na yi mamaki gayar mamaki. Duk lokacin da na dauki wani abu na rike ga hannuna, sai ya roshe, ya zama kura. Can sai na ga wasu akwatuna na duwatsu, na bude daya,sai ga zinariya cunkus cikin jaka, da na taba jakar sai ta zama kura, amma zinariyar ba ta canja ba. Na damki zinariyar nan na cika aljifaina, na ce a raina, "Ina ma 'yan uwana sun biyo ni, da sun debi abin da suke iya diba na wannan zinariya da babu mai ita." Na shiga wata rumfar, ita ma na tarar da zinariya, amma babu inda zan saka ta, na cika aljifaina, na runguma ga habar riga, iyakar abin da zan iya runguma. Na bar wannan kasuwa na tafi ga wata, da na gama zagayawa cikinta ina kallon abin mamaki, na fita zuwa ga wata kasuwar. Haka na yi ta zagaya kasuwanninsu ina ganin abin al'ajabi, hatta karnuka da kyanwowinsu duka duwatsu ne. Na shiga kasuwar makera, na ga mutane zaune cikin rumfunansu, kowanne ya tasa hajarsa a gaba yana sayarwa, wasu da lu'ulu'u, wasu da jauhari. Yayin da na ga haka, ya Halifa, sai na watsar da zinariyar da na debo, na shiga dibar kayan makeran har na debi iya karfina. Na fita daga kasuwar makera ya zuwa ga kasuwar awon jauhari.

KU CIGABA DA KASANCEWA TARE DA MU A KODA YAUSHE

http://hausapost28.blogspot.com
No comments:
Write Comments